Skip to content

Onderzoek

Home > Onderzoek > Pagina 2

Korte enquête over jullie spanning rondom de MRI. Doe je mee?

Beste lotgenoten en partners, Komende week heb ik weer een MRI en dat vind ik altijd weer erg spannend. Maar nu hoor ik van verschillende lotgenoten dat sommige dezelfde dag de uitslag krijgen en weer andere pas een week later. We hebben daarom een korte enquête van ongeveer 1 minuut met 6 vragen over jullie…

Read More...

Durfkapitalisten in de USA investeren 16 miljoen dollar voor onderzoek naar Glioblastoom

Oakdale, Minnesota: De investeerders zullen een studie ondersteunen voor therapie bij een terugkerende glioblastoma multiforme (GBM). Tijdens de eerste fase van het onderzoek zal er gekeken worden naar veiligheid en haalbaarheid. Daarnaast worden de moleculaire en klinische effecten geëvalueerd van deze nieuwe sono-dynamische therapiebehandeling bij patiënten met terugkerende hoogwaardige gliomen. De inschrijving zal naar verwachting…

Read More...

Antwerpen: ADDICT-pedGLIO studie in het UZA voor kinderen

Sinds 1/10/2021 is de ADDICT-pedGLIO studie in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA) open. Dit wil zeggen dat kinderen tussen de 1 en 18 jaar met een tumor van de hersenstam of een hooggradige hersentumor (WHO graad IV, type glioblastoom) in aanmerking kunnen komen voor een nieuwe vorm van (immuun)therapie voor deze moeilijk behandelbare tumoren….

Read More...

GLIMR 2.0 informatiefilmpje over tumorweefsel voor onderzoek

Stichting Sterk en Positief is gevraagd vanuit de initiatiefnemers, waaronder de IBTA, mee te helpen bij de totstandkoming van dit informatiefilmpje. Dit om de noodzaak van onderzoek naar hersentumoren te benadrukken en hoe een patiënt daaraan kan bijdragen. Er wordt o.a. uitgelegd hoe de privacy van de patiënt wordt gewaarborgd. Emiel Duyn heeft namens Stichting…

Read More...

Temozolomidezuur door de bloed-hersenbarrière heen?

Een nieuw onderzoek in de European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics rapporteert een nieuwe methode voor het afleveren van temozolomide door de bloed-hersenbarrière om glioblastoom en hersenkankerstamcellen aan te vallen. Temozolomidezuur (TMZA) werd geladen in serumalbumine-nanodeeltjes (HAS NP’s) om optimale omstandigheden te ontdekken voor een effectieve afgifte met behoud van stabiliteit en vervolgens om cellulaire…

Read More...

Onderzoek toont geen extra voordelen aan van langer gebruik Temozolomide bij GBM

Deze studie is gestart in 2014. Het doel was om te onderzoeken of langer gebruik van Temozolomide zin heeft bij patiënten met een Glioblastoom. Een groep patiënten kreeg de standaard behandeling van 6 cycli Temozolomide en een andere groep patiënten kreeg 12 cycli Temozolomide. Na langdurig onderzoek blijkt er geen voordeel te zijn bij 12…

Read More...

Wetenschappers houden glioblastoom in leven voor medicijnscreen

Wetenschappers van het Erasmus MC lukt het als enigen ter wereld om cellen van bijna alle patiënten met de zeer dodelijke hersentumor glioblastoom buiten het hoofd in leven te houden. Dit biedt de kans om te testen of bestaande medicijnen wel of niet werken. Cellen van het agressieve hersentumortype glioblastoom staan er niet om bekend…

Read More...

Queen Mary University in London maakt grote stap in onderzoek naar GBM

Het team van professor Silvia Marino heeft een gehele nieuwe experimentele onderzoekslijn opgezet om cellen afkomstig van het hersentumorweefsel te analyseren en deze te vergelijken met hun vermoedelijke cel van oorsprong van dezelfde patiënt. Met behulp van deze techniek hebben ze veranderingen in de functie van genen, die voorkomen in een glioblastoom, kunnen identificeren. Deze…

Read More...

Mooi bericht in de Volkskrant over Focused Ultrasound!

Vandaag heeft de Volkskrant een mooi artikel gepubliceerd over Focused Ultrasound naar aanleiding van een belangrijke publicatie in Science Translation Medicine. Het artikel in de Volkskrant wordt ondersteund door neuro-immunoloog Elga de Vries, Hoogleraar aan het Amsterdam UMC. Lees hier de publicatie in Science Translation Medicine.

Read More...

Interview met Dr. N. Kassell, founder of the Focused Ultrasound Foundation USA

Voorwoord: De eerste keer dat wij als Stichting Sterk en Positief hoorden over Focused Ultrasound (FUS) was in de zomer van 2020:  Dr. D. van Vuurden (Prinses Maxima Centrum) en Dr. Mr. M.L.D. Marike Broekman (Haaglanden medisch Centrum) in samenwerking met andere specialisten een onderzoeksaanvraag aan het schrijven waren over de inzet van Focused Ultrasound….

Read More...

Fase 0 studie: Focused Ultrasound voor het openen van de BHB is veilig

Focused Ultrasound voor het openen van de bloed-hersenbarrière (BHB) voor patiënten met een glioom is veilig en controleerbaar blijkt tijdens een Fase 0 studie. “Definitie Fase 0 studie: Het middel wordt voor de eerste maal aan mensen toegediend, meestal een groep van 10 tot 15 gezonde vrijwilligers. Er wordt vaak met kleine doses gewerkt, die…

Read More...

Mooie rapportage over Personalised Medicine bij het Erasmus MC

Op 23 november 2019 berichten we jullie al in het interview met Neurochirurg Prof. Dr. Clemens Dirven  over dit onderzoek van het Erasmus MC. Vandaag op NPO start bij het programma Atlas hoe dit onderzoek in zijn werk gaat. De rapportage over hersentumoren en dit onderzoek begint vanaf minuut 22.Link naar NPO start

Read More...