Contact

Stichting Sterk en Positief

Correspondentie adres: Willem de Zwijgerlaan 20, 2351 RD Leiderdorp

Mail adres: info@sterkenpositief.nl

Telefoon: 06 53 22 95 48

Rekeningnummer: NL67 RABO 0338 3404 75 t.n.v. Stichting Sterk en Positief

KvK nummer: 73975125

Anbi status klik hier

RSIN: 8597.30.050.

Bestuursleden

Jan van der Lugt (Voorzitter)

Charles La Haye (Secretaris en Penningmeester)

Claudine Nogarede (Bestuurslid)

Maarten van Mensch (Bestuurslid)