Spring naar content

Privacybeleid

Home > Privacybeleid

Hier vind je de privacy verklaring van de Stichting Sterk en Positief.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door de Stichting Sterk en Positief.

Gecontroleerd door Van der Put Advocatuur, Nieuwstraat 15A, 4811 WV Breda, Tel: 06 54684984

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt.

Verder leggen we uit waar deze gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vind je hier al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Stichting Sterk en Positief, neem dan contact met ons op via privacy@sterkenpositief.nl om deze gegevens te laten verwijderen.

Wat doen we met jouw gegevens

Contact opnemen

Indien jij contact met ons opneemt ons via mail of met behulp van het contactformulier op onze website dan worden jouw contactgegevens verzameld door Stichting Sterk en Positief.

Deze gegevens bewaren we om op jouw vraag te kunnen reageren.

Jouw contactgegevens worden beheerd door TransIP die onze mail en website host.

Doneren

Indien jij een donatie doet via onze website kan dit volledig anoniem. Uiteraard zijn hier wel betalingsgegevens voor nodig.

Jouw donatie wordt verwerkt door Mollie Payments die onze internet kassa beheert of via Tikkie Zakelijk van de ABN AMRO bank.

Bestelling

Indien jij een bestelling plaatst vanuit onze webshop voor ons goede doel, dan worden jouw gegevens verzameld door Stichting Sterk en Positief. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend en alleen om het product naar het adres te sturen wat jij hebt opgegeven.

Jouw gegevens worden beheerd door TransIP die onze mail en website host.

Jouw betaling worden verwerkt door Mollie Payments die onze internet kassa beheert of via Tikkie Zakelijk van de ABN AMRO bank.

Versturen van nieuwsbrieven

Stichting Sterk en Positief stuurt maandelijks een nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds informatief, om je bijvoorbeeld op de hoogte te houden van onderzoeken, en anderzijds gericht op fondsenwerving.  Je e-mail en voornaam worden verzameld als je die hebt achtergelaten op de website. Wil je uitschrijven voor de nieuwsbrief dan kun je dit doen door een mail te sturen naar privacy@sterkenpositief.nl.

Bewaren van gegevens

Jouw gegevens die Stichting Sterk en Positief ontvangt worden voor een langere tijd bewaard door Stichting Sterk en Positief maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

De maximale bewaartijd van jouw gegevens is 7 jaar, te rekenen vanaf het moment dat je met ons voor het laatst in contact bent geweest, op welke wijze dan ook.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of email-adres.

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Daar staan wij buiten.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting Sterk en Positief door eerder-genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stichting Sterk en Positief privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Jouw rechten

Je hebt het recht om te allen tijde je gegevens op te vragen die bij Stichting Sterk en Positief vastgelegd en bewaard worden. Dit kun je opvragen door een mail te sturen naar privacy@sterkenpositief.nl.

Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Sterk en Positief vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Indien je vindt dat wij niet goed omgaan met jouw gegevens dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten

Stichting Sterk en Positief verwerkt persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om onze activiteiten te kunnen uitvoeren op een zorgvuldige wijze, en om je in ons netwerk op te nemen voor het sturen van berichten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die je verplicht bent om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het leveren van een product of het doen van een donatie.

Stichting Sterk en Positief behoudt zich het recht voor om de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Sterk en Positief dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Sterk en Positief te beschermen. Daarbij trachten wij altijd om jouw privacy zoveel mogelijk te respecteren.