Spring naar content

Emotieherkenning in relatie tot patiënten met laaggradig glioom

Home > Emotieherkenning in relatie tot patiënten met laaggradig glioom

Onderzoek naar emotieverandering in relatie tot laaggradige hersentumoren is eind oktober 2023 al gepubliceerd op de website van Neuro Oncology door UMC Groningen.

Hierbij de samenvatting:

Patiënten met laaggradige gliomen (LGG) die operatief worden behandeld, functioneren over het algemeen goed en hebben een gunstige prognose. LGG kan echter het neurocognitief functioneren beïnvloeden. Tot op heden is er weinig bekend over sociale cognitie (SC) bij deze patiënten, hoewel verminderde SC gerelateerd is aan sociaal-gedragsproblemen en slechte maatschappelijke participatie. Frontale hersengebieden zijn belangrijk voor SC en LGG hebben vaak een frontale locatie. Daarom was het doel van de huidige studie om te onderzoeken of emotieherkenning, een belangrijk onderdeel van SC, verstoord was en verband hield met algemene cognitie, tumorlocatie, lateraliteit, tumorvolume en histopathologische kenmerken bij patiënten met LGG, postoperatief en vóór aanvang van adjuvante therapie.

Methoden:
In totaal werden 121 patiënten met LGG gematcht met 169 gezonde controles (HC). Tumorlocatie [inclusief (frontale) subregio’s; insula, anterieure cingulate cortex, laterale prefrontale cortex (LPFC), orbitofrontaal-ventromediale PFC] en tumorvolume werden bepaald op MRI-scans.

Emotieherkenning werd gemeten met de Ekman 60 gezichtentest van de Facial Expressions of Emotion-Stimuli and Tests (FEEST).

Resultaten:
Patiënten met LGG presteerden significant lager op de FEEST dan HC, waarbij 33,1% een stoornis vertoonde in vergelijking met de normgegevens. Emotieherkenning was niet significant gecorreleerd met frontale tumorlocatie, lateraliteit en histopathologische kenmerken, en significant maar zwak met algemene cognitie en tumorvolume.

Conclusies:
Emotieherkenning is verstoord bij patiënten met LGG, maar niet (sterk) gerelateerd aan specifieke tumorkenmerken of algemene cognitie. Daarom is het meten van SC met individuele neuropsychologische beoordeling van deze patiënten cruciaal, ongeacht tumorkenmerken, om clinici te informeren over mogelijke beperkingen en bijgevolg passende zorg te bieden.

Lees hier het volledige artikel

Download hier het volledige onderzoek

Laat een reactie achter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.