Spring naar content

Update onderzoek door Erik Abels “Microglia in Glioblastoma”

Home > Update onderzoek door Erik Abels “Microglia in Glioblastoma”

Erik Abels doet als promovendi van Dr. mr. M.L.D. Broekman onderzoek in het LUMC en Harvard (Boston USA) naar de werking van microgliacellen en hoe die zich verhouden tot hersentumoren. Of anders gezegd: Erik onderzoekt waarom deze cellen niet doen wat ze horen te doen, namelijk de tumorcellen herkennen en afremmen. Wij krijgen een unieke inkijk in de wereld van immuuncellen en hoe enorm ingewikkeld en complex die zijn.

Erik verteld; “Met ondersteuning van de donatie welke ik ontvangen heb van stichting “Sterk en Positief” ligt in mijn onderzoek de focus op hoe microglia veranderen in de aanwezigheid van een hersentumor”.

Microglia zijn de immuun cellen in de hersenen welke de taak hebben de hersenen te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van bepaalde infecties. Recentelijk is ontdekt dat microglia helaas ook een grote rol kunnen spelen in het verergeren van bepaalde ziektes. Tijdens bepaalde neurodegeneratieve ziektes, zoals Alzheimers, zorgen de microglia dat dit ziektebeeld versneld wordt en dat ze dus niet meer de beschermende rol aannemen.

In mijn onderzoek kijk ik of dit ook het geval is in de context van een hersentumor. Hierbij focussen we niet of de tumor ontstaat door het toedoen van microglia, maar juist op het moment na het ontstaan van de tumor en of de microglia deze tumor proberen af te remmen of juist te ondersteunen.

In dit onderzoek hebben we een bepaalde groep van microglia geïdentificeerd die juist dit laatste doet. Zij ondersteunen de tumorgroei wat specifiek bepaald wordt door de aansturing van een specifiek eiwit. Als dit eiwit namelijk verwijderd is uit de omgeving van tumoren zien we dat de tumoren minder snel groeien. Nog belangrijker is dat we door middel van toediening van antilichamen tegen dit bepaald eiwit, wat de werking van dit eiwit blokkeert, zien dat de tumoren een stuk kleiner zijn.

Dit laatste punt, welke in pre-klinische testen geobserveerd is, kan een belangrijk aangrijpingspunt zijn voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor hersentumoren. Voornamelijk omdat we zien na analyse van verschillende bronnen van patiëntmateriaal dat de hoeveelheid van dit eiwit tot grote mate aanwezig is in microglia in de omgeving van tumorcellen. Dit geeft ons de indicatie dat de expressie van dit eiwit in microglia een belangrijk aanknopingspunt kan zijn.

Onze voornaamste focus ligt nu bij het valideren van al deze bevindingen waarbij we hopen om de rol van het eiwit, wat belangrijk is in de ondersteunende rol van microglia, nog verder uit te werken. Belangrijke vragen hierbij zijn bijvoorbeeld of onze bevindingen in andere pre-klinische modellen herhaalbaar zijn, of dat we kunnen bepalen of specifiek de microglia zo’n grote rol spelen in het ondersteunen van de tumor, en als laatste willen we kijken of er nog meerdere eiwitten belangrijk zijn in dit proces waarbij microglia de tumor ondersteunen.

Deze vragen hopen we in de komende maanden te kunnen beantwoorden, hierbij is een belangrijke element dat deze bevindingen ook beoordeeld worden door een peer-reviewed wetenschappelijk blad, dit hopen we al de aankomende maand te bereiken.

geschreven door Erik Abels en gepubliceerd door Stichting Sterk en Positief

Eerdere artikelen:

Artikel: 30 nov 2020: Stichting Sterk en Positief keert € 5000,- uit voor onderzoek

Artikel: 14 nov 2020: Waarom zijn microglia (gliacellen) zo belangrijk bij hersentumoren

Artikel: 16 feb 2020: We moeten de genezing van hersentumoren anders gaan benaderen

1 reactie

  1. Art op 10 juli, 2021 om 16:01

    Meten is weten. Weer een stap in de goede richting.

Laat een reactie achter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.