Spring naar content

Virotherapie Japan: de volgende aanvulling op de zorgstandaard voor glioblastoom?

Home > Virotherapie Japan: de volgende aanvulling op de zorgstandaard voor glioblastoom?

We publiceren hier een deel van het artikel:

Bron: Cancer Cell

Een recent artikel in Nature Medicine rapporteerde een fase II studie waarin de werkzaamheid werd beoordeeld van een drievoudig gemuteerd, derde generatie oncolytisch herpes simplex-virus type 1 bij patiënten met een terugkerende of resterend glioblastoom. We bespreken de resultaten en benadrukken het potentieel van lokaal toegediende virusgebaseerde therapieën om deze dodelijke tumoren te bestrijden.

De resultaten van een recente studie gepubliceerd in Nature Medicine hebben het potentieel om dit te veranderen. In dit door de onderzoeker geïnitieerde, fase II, onderzoek werd de werkzaamheid van G47Δ – een drievoudig gemuteerd, derde generatie oncolytisch herpes simplex-virus type 1 – beoordeeld bij 19 volwassen patiënten met een terugkerende of recidiverend glioblastoom (volgens de classificatie van de WHO 2016) na biopsie, gedeeltelijke resectie of totale resectie gevolgd door standaardbehandeling met chemotherapie.

Na opname in het onderzoek kregen 12 van de 19 patiënten maximaal zes injecties via een enkel boorgat. Na 13 patiënten werd de studie beëindigd op advies van de Data Monitoring Committee en zoals vooraf bepaald door het protocol aangezien het primaire eindpunt was bereikt op het moment van de interim-analyse. Dit primaire eindpunt, de 1-jaarsoverleving na toediening van G47Δ, werd behaald met een indrukwekkend overlevingspercentage van 84,2%. De secundaire eindpunten waren totale overleving en progressievrije overleving na toediening van het virus. Deze waren respectievelijk 20,2 maanden (16,8-23,6 maanden) en 4,7 (3,3-6,1) maanden na de start van de G47Δ-therapie.

Afbeelding. Behandeling van recidiverend glioblastoom met 6 injecties van G47Δ.

Belangrijk is dat de toediening van het virus veilig bleek te zijn met beperkte verspreiding van het virus van de toedieningsplaats, aangezien slechts bij één patiënt op dag 0 virus in het bloed kon worden gedetecteerd. Alle patiënten ondervonden relatief milde bijwerkingen, waarbij slechts één patiënt (5,3%) vanwege koorts een langdurige ziekenhuisopname nodig had.

De resultaten van de door onderzoekers aangestuurde fase II-studie bevestigen en breiden recent gepubliceerde veiligheidsgegevens van deze behandeling uit. Bemoedigend leidde het tot een voorwaardelijke goedkeuring van zeven jaar van de G47Δ  in Japan voor de behandeling van kwaadaardig glioom.

Hoewel alle patiënten die nu het verkrijgbare virus zullen krijgen, worden geregistreerd en gevolgd, zullen naar verwachting binnenkort gegevens volgen van andere klinische onderzoeken die op virus gebaseerde therapieën voor glioblastoom testen. Dit zal hopelijk informatie opleveren over het type virus dat het beste kan worden gebruikt, de toedieningsmethode, timing en misschien gelijktijdige therapieën.

Het onderzoeksteam rapporteerde eerste opwindende gegevens over de werkzaamheid van op HSV gebaseerde virotherapie voor terugkerende of resterend glioblastoom. Aangezien de therapie is goedgekeurd als behandelingsoptie in Japan, zullen er meer gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van deze therapie worden verkregen. Deze recente ontwikkelingen kunnen een nieuw tijdperk van kankerbehandeling openen en de standaardzorg voor patiënten met recidiverend glioblastoom verbeteren.

Lees hier het hele artikel

In december 2021 hebben we eerder bericht over virussen die kunnen helpen bij het genezen van hersentumoren. Lees hier het eerder bericht.

 

Laat een reactie achter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.