Spring naar content

Proces herkeuring rijbewijs: klopt het eigenlijk wel wat het CBR doet? Wij zochten het uit!

Home > Proces herkeuring rijbewijs: klopt het eigenlijk wel wat het CBR doet? Wij zochten het uit!

Herken je dit? Je hebt een epileptische aanval gehad als gevolg van een hersentumor, Je meldt dit netjes aan het CBR en dan begint het … want na een tijd epilepsie-vrij en/of een periode na je operatie wil jij graag je rijbewijs weer terug.

Je logt in bij het CBR en dan moet je een gezondheidsverklaring invullen à € 40,-. Dan 4 weken wachten op een nieuwe brief van het CBR dat je gekeurd moet worden door een onafhankelijke neuroloog van het MKIN à € 245,-. Wachttijd 2-4 weken bij het MKIN, daarna weer wachten op de brief van het CBR met goedkeuring, weer 4 weken verder. Dan naar de gemeente voor het aanvragen van je rijbewijs à € 44,65 voor code 100 en als je nog werkt heb je ook code 101 nodig met behulp van een werkgeversverklaring. Kortom: vanaf start aanvraag kost je dit gemiddeld 12-14 weken doorlooptijd en € 329,65 (wat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar) om je rijbewijs terug te krijgen als alles goed gaat uiteraard.

Wij zochten naar informatie of het proces rondom de herkeuring van je rijbewijs via het CBR wel klopt en of we ze kunnen verplichten om in de brief duidelijker te vermelden dat het invullen van het formulier ook door je eigen arts (i.p.v. een onafhankelijk arts van het MIKN) mag plaats vinden (wat telefonisch wel bevestigd werd door het CBR). Dit kan een hoop geld schelen. Daarnaast wordt er nergens vermeld dat indien je ook voor je werk een rijbewijs nodig hebt, je een werkgeversverklaring moet invullen, code 101. Kom je hier te laat achter dan moet je 2x een nieuw rijbewijs aanvragen binnen een korte periode, zonde van je geld natuurlijk.

Met bovenstaande toelichting zijn wij op zoek gegaan naar een advocatenkantoor die ons kon helpen de gang van zaken van het CBR wettelijk te toetsen.

In het kennismakingsgesprek bij Velink & De Die advocaten uit Amsterdam, gespecialiseerd in medisch recht, kwam interessante informatie naar boven die ze hadden uitgezocht in hun vooronderzoek. We hebben daarom de opdracht verstrekt dit verder uit te zoeken. De uiteindelijke resultaten staan hieronder beschreven.

1e vraag: ben je verplicht het CBR te melden dat je een hersentumor hebt? Het antwoord hierop is: Nee. Maar er is vorig jaar zomer wel een brief naar de 2e kamer gestuurd waarin een voorstel wordt gedaan om burgers te verplichten bij NAH (Niet-aangeboren Hersenletsel, hier vallen ook hersentumoren onder) zich te melden bij het CBR. Daarnaast hebben Groen Links en D66 Kamervragen gesteld in januari 2023 over de onnodige hoge kosten en bureaucratie voor NAH patiënten.  Download hier: de notulen van Tweede Kamer der Staten-Generaal op 5 januari 2023

Maar wil je weer auto rijden dan dien je wel te voldoen aan de Regeling eisen geschiktheid 2000. In de bijlage van deze Regeling eisen geschiktheid 2000 staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen. Hoofdstuk 7 is met name van belang, omdat dit hoofdstuk betrekking heeft op neurologische aandoeningen. Per (neurologische) aandoening staat beschreven wanneer iemand geschikt of ongeschikt is voor een rijbewijs. Met name Artikel 7.2 en artikel 7.5 zijn daarbij goed om te lezen. Voor meer informatie raadpleeg het CBR of je arts.

2e vraag: waarom kost het maken van een rapport (Specialist formulier SLZ8U4KP3E) van het CBR € 245,- en mag dit? Het antwoord hierop is: Ja dat mag. Er is door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld dat dit maximaal € 342,62 mag kosten. Download hier: Wat moet ik in 2023 betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de keuringsarts

3e vraag: maar mag het CBR je dan verplichten naar het MKIN te sturen? Het zou namelijk fijn zijn als je als patiënt de mogelijkheid krijgt dit onderzoek bij een andere aanbieder of je eigen arts te laten doen. Het antwoord hierop is: Ja dat mag het CBR: het CBR kiest deze arts zelf, omdat het belangrijk is dat de keuring wordt gedaan door een onafhankelijk arts die de rijbewijseisen goed kent. In de wet is daarom vastgelegd dat het CBR de keurend arts aanwijst en dat deze arts direct aan het CBR rapporteert. Ter aanvulling: De artsenfederatie KNMG heeft als hoofdregel dat de behandelend arts geen verklaring mag afgeven over eigen patiënten, dus ook geen oordeel mag geven over de rijgeschiktheid van een eigen patiënt. Dit moet overgelaten worden aan een onafhankelijke arts, die beschikt over de noodzakelijke deskundigheid om hierover te kunnen oordelen. Download hier: de volledige reactie van de Velink & De Die advocaten, punt nummer 2

4e vraag: mag het CBR dan automatisch je medische gegevens doorgeven aan het MKIN zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven? Het antwoord hierop is: Ja dat mag: De verwerking van de medische gegevens is niet in strijd met de AVG. Het CBR mag de medische gegevens doorsturen naar het MKIN, omdat het CBR anders zijn wettelijke taak niet kan uitvoeren. Download hier: de volledige reactie van de Velink & De Die advocaten, punt nummer 3:

5e vraag: zou het niet logisch zou zijn om de kosten voor een herkeuring voor je rijbewijs in de toekomst te vergoed te krijgen? Het antwoord van Velink & De Die advocaten: “Mijns inziens zou zeker kunnen worden betoogd dat het financieel tegemoetkomen in de kosten van het CBR bijdragen aan de participatie en zelfredzaamheid van de aanvrager. Daarnaast kunnen zij door de bijdrage beter meedoen in de maatschappij. Immers is het doel van de Wmo: ‘mensen met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen te ondersteunen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en goed kunnen meedoen in de maatschappij’. Bovendien zou het incoherent zijn om kosten voor een taxi wel op grond van de Wmo te vergoeden, maar kosten voor het eigen rijbewijs niet”. Download hier: de volledige reactie van de Velink & De Die advocaten, punt nummer 1. 

Hopelijk hebben wij jullie wat meer duidelijkheid kunnen geven rondom het de herkeuring van je rijbewijs.

Reacties zijn zeer welkom!

Stichting Sterk en Positief

Disclaimer:
Stichting Sterk & Positief streeft er naar actuele en concrete informatie aan te bieden. Aan de informatie van dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De in dit artikel aangeboden informatie kan nooit in de plaats komen van formele regelgeving, beleid van het CBR of de functie van een arts, in welke hoedanigheid dan ook. Voor persoonlijke, medische vragen verwijzen wij u naar uw arts of het CBR.

 

15 reacties

 1. Angelo op 30 juli, 2023 om 14:25

  Ha, ik heb nooit gemeld bij het CBR of waar dan ook dat ik geopereerd ben aan een hersentumor in oktober 2022.
  Ik ben nu dik een half jaar verder en heb wel weer behoefte om in de auto te stappen.
  Wat als ik gewoon in de auto stap en ga rijden? Stel ik word aangehouden en ze vragen naar mijn rijbewijs kan ik die gewoon laten zien. Wie weet er allemaal dat dat je geopereerd bent aan een hersentumor? Dat moet dan doorgegeven zijn door het ziekenhuis of de huisarts. Ik vraag me af of dat gebeurd

  • sterkenpositief op 30 juli, 2023 om 15:22

   Dat is een risico wat ik niet zou nemen. Jouw eigen arts kan wel verklaren dat je weer mag rijden. Maar hoe jouw verzekeraar gaat reageren is nog maar zeer de vraag bij het veroorzaken van een ongeval.

  • Emiel op 30 juli, 2023 om 20:10

   De politie maakt het op zich niet heel veel uit, maar het probleem is dat wanneer je een ongeluk krijgt, de verzekeraar mogelijk niets uitkeert, omdat in (nagenoeg alle) polisvoorwaarden de bepaling zal zijn opgenomen dat een verzekerde IEDERE verandering die van invloed KAN zijn voor de verzekering moet worden doorgegeven. Vooraf melden dat je een NAH hebt bij de verzekeraar is niet direct noodzakelijk, maar let wel, dat je een hoop problemen en gezeur voorkomt door eerst het hele “CBR-traject” te doorlopen. Of -als je echt niet kunt wachten om weer achter stuur te kruipen- contact op te nemen met je verzekeraar om de situatie uit te leggen.

  • Domme Gezondheidsverklaring invuller op 12 januari, 2024 om 17:58

   Ik was ook naief om die gezondheidsverklaring eerlijk in te vullen want “strafbaar” als je dat niet doet, en “eelijkheid duurt het langst”. Als je wel ja invult wordt je sowieso gestraft (300 euro voor keuring). Ik zei dit ook tegen de arts die mij toen keurde en zei: “Als je een ongeluk veroorzaakt EN de slachtoffer een goeie advocaat er op zet ben je de Sjaak.” Die kans is wel dat je 2 keer de loterij wint, aangezien er medisch geheim bestaat…
   Zolang je geen incident veroorzaakt waarbij politie wordt opgeroepen is er niks aan de hand. Politie moet je trouwens aanmelden bij cbr als ze opgeroepen zijn in verband met “verward persoon”. Of je nu een motorrijtuig bestuurt of niet, je ben je rijbewijs sowieso 6 maanden kwijt.

 2. M. Stok op 30 juli, 2023 om 14:27

  Interessant, het Nederlands medisch keurings instituut maakt als monopolist misbruik van zijn positie. Dat is al een keer in een tv programma aangetoond. Alleen de conclusie van de arts over de geschiktheid zou moeten worden doorgestuurd naar CBR. Er is weliswaar geen meldingsplicht maar als je een ongeluk veroorzaakt kan het zijn dat je verzekering niet uitkeert omdat je had moeten weten dat je bij een eventuele epilepsieaanval een ongeval kan veroorzaken. Ik zit al sinds 2013 in de klauwen van het CBR.

  • sterkenpositief op 30 juli, 2023 om 15:19

   Melden lijkt de veiligste optie. Vandaar ook de Kamervragen in de 2e kamer. Is een grijs gebied wat opgelost moet worden!

 3. Margret op 30 juli, 2023 om 14:41

  Ik zit er nu middenin . Wacht op officiële goedkeuring . Maar begreep dat rijbewijs maar voor drie jaar is en dan weer keuren !!!

  • sterkenpositief op 30 juli, 2023 om 15:17

   Ja dat klopt Marget. Is maximaal 3 jaar inderdaad.

   • Danique vt op 30 juli, 2023 om 17:15

    Helaas ik ook iedere 3 jaar weer een nieuwe keuring. Ik wil mezelf niet meer als patiënt zien maar iedere 3 jaar krijg ik mentaal weer een flinke dip door dit gezeik. Of een hersentumor krijgen niet al straf genoeg is, doet het CBR nog een schepje bovenop.. En dan de gedachte dat een ‘stoppen met roken cursus’ wel wordt vergoed en dit hele circus niet.. Te krom voor woorden

 4. Renske op 30 juli, 2023 om 15:09

  Ik heb (door al het wachten en de kosten) mijn rijbewijs maar weg gedaan nu alleen AM. Nu aan het sparen voor een (tweedehands) brommobiel.

  • Nina op 31 juli, 2023 om 17:40

   Wel goed om in de gaten te houden is dat de keuringsarts van MKIN 2X extra mag rekenen, 1x voor directe en 1x voor indirecte tijd. Ze rekenden bij mij in 2020 meteen het basistarief plus één toeslag. Dat terwijl ik binnen een kwartier weer buiten stond! Ik heb daartegen bezwaar gemaakt en de extra toeslag teruggekregen. Dus hou de tijd in de gaten! Dat ze extra mogen rekenen (en dat meteen ook doen) betekent natuurlijk niet dat ze dit niet hoeven te verantwoorden.

 5. Herma op 30 juli, 2023 om 17:13

  In 2022 het hele proces doorlopen. Gezondheidsverklaring ingevuld, hop mocht door naar de oogarts, keuringsarts en neuroloog, werkgeversverklaring voor 101 code. Hoppa bijna 500euro lichter… en oogarts en keuringsarts vroegen zich af wat ik kwam doen, nou ik dus ook…
  En neuroloog even verteld wat er gebeurd was en hoppa klaar… en dan te bedenken dat ik dit om de 5 jaar moet doen, ben pas 38, dus zit voorlopig aan het cbr vast…

 6. Nina van der meer op 30 juli, 2023 om 23:40

  Ik ga er van uit dat het netjes is uitgezocht Charles. Feit blijft dat ik mijn laatste verlenging in 2022 (1e in 2020 na epileptische aanval 2018, operatie hersentumor begin 2019) in overleg met CBR dame gewoon door mijn eigen arts heb laten doen. Kennelijk mag dat niet (voor keuring door een objectieve arts valt ook wat te zeggen natuurlijk). Maar ik heb wel mn rijbewijs gekregen??

  • sterkenpositief op 30 juli, 2023 om 23:59

   Hoi Nina, mijn arts heeft dit jaar ook mijn formulier ingevuld en dit mag ook van het CBR maar staat niet in de brief die je van ze krijgt. het KNMG denkt hier anders over.

 7. Maurice op 29 oktober, 2023 om 10:59

  Hoi, dank je wel voor het uitzoekwerk. Ik zit nu in dezelfde situatie. Het is 6 maanden geleden dat een hersentumor werd ontdekt na een epileptisch insult en ik ben erg in dubio of ik mij wel moet melden bij het CBR. Zoals al vermeld bestaat geen wettelijke verplichting daartoe. Belangrijkste vraag is dus hoe de verzekeraar hiermee omgaat in het mogelijke geval van een schade en ik wil zo veilig mogelijk de weg op. Mijn verzekeraar geeft aan dat schades gewoon vergoed worden als mijn arts mij rijgeschikt heeft verklaard (en zegt niks over melding bij het CBR). Mijn arts volgt echter netjes de richtlijnen van het KNMG en doet hier geen uitspraken over. Wat ik mij afvraag is of ik mij zonder tussenkomst van het CBR kan laten keuren door een keuringsarts (MKIN of anderszins), waarna ik een bewijs van een arts heb dat ik rijgeschikt ben, en daarmee verzekerd de weg op kan en melding bij het CBR kan vermijden. Heeft iemand daar ervaring mee of een mening over?

Laat een reactie achter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.