Spring naar content

Nieuwe subsidie toegekend: GLOW – gerichte Glioblastoom behandeloptie maximalisatie.

Home > Nieuwe subsidie toegekend: GLOW – gerichte Glioblastoom behandeloptie maximalisatie.

Oncode Institute is begin 2018 opgericht om “out of the box” onderzoek te financieren. Binnenkort hoor je bij ons meer over dit interessante instituut die versnelling in onderzoeksland mogelijk maakt!

Een geweldig initiatief van de oprichters Rudy Dekeyser en René Kuijten.

De funding partners zijn indrukwekkend, Health Holland, ZonMW, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Economische zaken.

Vandaag heeft Oncode in een persbericht funding toegekend aan het onderzoek GLOW. Dit onderzoek gaat over Personalised Medicine bij Glioblastoom patiënten en wordt geleid door Edwin Cuppen (UMC), Filip de Vos (UMC) en Marike Broekman (HMC).

PERSBERICHT:

Vertaling; met Dank aan Nina van der Meer.

Het Oncode Instituut koppelt fundamenteel en klinisch onderzoek om ervoor te zorgen dat veelbelovende onderzoeksresultaten efficiënt worden toegepast in nieuwe diagnostische methoden en klinische behandelstrategieën. Daartoe heft Oncode het clinical Proof-of-Concept (cPoC) fund gecreëerd om de vertaling van het fundamentele onderzoek naar een klinische toepassing te ondersteunen.

Het Oncode Instituut is blij te kunnen meedelen dat de 13e subsidie binnen het Clinical Proof of Concept programma is toegekend.

Edwin Cuppen (UMC Utrecht), onderzoeker bij Oncode, zal samenwerken met klinisch onderzoeker Filip de Vos (medisch oncoloog bij UMC Utrecht) en Marike Broekman (neurochirurg bij Haaglanden MC). Zij zullen onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van het in kaart brengen van de gehele DNA-sequentie van tumorweefsel dat is verkregen van patiënten met een glioblastoom gedurende een routineoperatie, wanneer de tumor terugkeert na chemo- en radiotherapie. Het doel van het GLOW project is het vinden van geschikte behandelingen met gerichte mediatie alsook met aanvullende behandelmethoden.

Globlastomen zijn de meest voorkomende kwaadaardige primaire hersentumoren, en worden in Nederland ongeveer bij 1000 patiënten per jaar gevonden. De prognose voor deze patiënten is zeer ongunstig: Slechts ongeveer 17% is na twee jaar nog in leven. Ondanks uitgebreid onderzoek naar de aard van deze tumoren is de standaard zorg in de laatste 15 jaar nauwelijks veranderd. Daarom zijn nieuwe behandelstrategieën dringend nodig.

Het doel van dit project is niet alleen het leveren van aanvullende therapeutische opties voor patiënten met terugkerende glioblastomen, maar ook bijdragen aan nieuwe inzichten in de aard van deze dodelijke tumoren. Het project heeft daarom de potentie de standard zorg voor patiënten met een glioblastoom te verbeteren. De impact van uitgebreide DNA-sequencing door middel van het in kaart brengen van het gehele DNA spectrum van de tumor zal worden geëvalueerd bij 160 patiënten van de Hartwig Medical Foundation. Op basis van de uitkomsten kunnen er meer behandelopties worden geboden aan de patiënt die zijn gebaseerd op de haalbare doelen. Tegelijk zal de studie de overleving van de patiënten met en zonder doelgerichte therapie monitoren.

Klinisch onderzoeker Filip de Vos legt uit waarom dit onderzoek zo belangrijk is: “De onvervulde klinische behoefte om nieuwe behandelingen te ontdekken, is bijna voelbaar in operatie- en consultatieruimten wanneer we glioblastoom patiënten behandelen. GLOW biedt een unieke kans om de belofte van het in kaart brengen van gehele DNA te onderzoeken bij het leveren van nauwkeurige gepersonaliseerde behandeling, als aanvulling op deskundige neuro-oncologische zorg in grote Nederlandse centra.”

Monique Lindhout, directeur van Hersenletsel.nl, zegt: “De prognose voor de meeste patiënten met een primaire hersentumor blijft zeer beperkt, en wij maken ons hier zorgen over. We zijn daarom blij dat het GLOW project van start kan gaan. We denken dat het project nieuw inzicht kan geven in de behandeling van deze dodelijke tumoren en daarmee hopelijk de standaard van de zorg hiervoor verbeteren. We vinden het belangrijk dat het perspectief van de patiënt wordt vertegenwoordigd in de onderzoeksbijeenkomsten. Wij zijn daarom blij actief bij te kunnen dragen.

GLOW brengt neurologen, neurochirurgen medisch oncologen en pathologen samen vanuit alle Nederlandse oncologische centra. Het doel is het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten met een glioblastoom door gebruik te maken van de kracht van het in kaart brengen van het gehele DNA bij het aanbieden van persoonlijke behandelplannen aan patiënten. Door middel van samenwerking tussen alle centra betrokken bij de zorg voor glioblastoom patiënten zou de standaard van de zorg wellicht naar een hoger niveau kunnen worden getild.

Origineel persbericht Oncode

 

 

Laat een reactie achter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.