Spring naar content

Donateursbelangen

Stichting Donateursbelangen behartigt de belangen van donateurs in Nederland.

Zij vertegenwoordigen donateurs die gratis lid zijn geworden van de online donateursbelangen community en geven hiermee de donateurs in Nederland een stem.

“De vrijgevigheid stimuleren van Nederlanders door fondsenwervende organisaties moet gebaseerd zijn op een wederzijds respect en een vertrouwensrelatie. Een wettelijk kader om het respect van ethische normen binnen de fondsenwerving te waarborgen bestaat op dit moment niet in Nederland. Binnen Nederland kennen we zelfregulering in de non-profit sector. Binnen deze zelfregulering komt Stichting Donateursbelangen op voor de belangen van donateurs en streven we ethische en donateur-gerichte fondsenwerving na.”

Stichting Sterk en Positief  is aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart het ‘gewenst gedrag donateursbelangen’ na te leven en onderschrijft het belang van donateurs.

Wij zullen donateur-gericht werken in het belang van de donateur. Als donateur maak je het immers voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).

Als donateur kun je GRATIS lid worden bij Stichting Donateursbelangen die de belangen van donateurs in Nederland behartigt, ga naar www.donateursbelangen.nl/deelnemen

Omdat wij het gewenst gedrag donateursbelangen naleven mogen wij gebruikmaken van de Donateursbelangen-Badge op onze uitingen.

Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, ga naar www.donateursbelangen.nl