Spring naar content

Beleidsplan

Home > Beleidsplan

Beleidsplan 2020 van de Stichting Sterk en Positief

Het beleidsplan van deze stichting is gebaseerd op de periode maart 2020 tot februari 2021.

Algemeen

Stichting Sterk en Positief is een stichting met een ANBI status en zal zich houden aan de daarbij geldende regels zoals de 90%-eis en zich inzetten voor het algemeen belang.

Missie en visie

Ondanks neurochirurgie, chemotherapie en bestraling is de prognose van de meeste hersentumoren nog steeds erg slecht. De helft van de patiënten met de meest voorkomende hersentumor, een glioblastoom, is na iets meer dan een jaar niet meer in leven.

Er is dus dringend behoefte aan nieuwe therapieën. Helaas kunnen niet alle chemotherapieën ingezet worden tegen deze tumoren. Er zit namelijk een barrière tussen de bloedbaan en de hersenen. Dit is in normale omstandigheden erg gunstig, er kunnen zo moeilijker giftige stoffen de hersenen in komen, maar in het geval van hersentumoren is dit juist ongunstig: chemotherapieën kunnen namelijk hierdoor de tumor niet voldoende bereiken.

Maar de bloed-hersenbarrière bypassen is niet het enige onderzoek. Om hersentumoren te genezen moet er vanuit verschillende hoeken gekeken worden.
De genezing van hersentumoren is erg complex daarom zijn er verschillende onderzoeken nodig. Een onderzoek kost veel tijd en geld maar alleen als alle resultaten bekeken en vergeleken worden kunnen we uiteindelijk hersentumoren genezen.

Ons bestuurslid Charles La Haye is zelf als patiënt persoonlijk betrokken bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de behandeling van hersentumoren.

Doelstelling

Onze doelstelling is om geld te genereren voor onderzoek naar hersentumoren en uiteindelijk de genezing hiervan.

Strategie

De huidige bestuursleden hebben een grote mate van diversiteit in kennis en netwerken. We realiseren ons dat er veel acties nodig zijn om geld op te halen voor kankeronderzoek. Echter, wij verwachten door onze persoonlijke aanpak, met specifieke focus op hersentumoren, resultaat te kunnen boeken.

We zullen veel acties gaan opstarten, waarbij je kunt denken aan geld inzamelen tijdens sportactiviteiten maar ook door het verkopen van (creatieve) materialen in onze webshop en het organiseren van statiegeldacties.

We zijn een samenwerking gestart met Buddha to Buddha die speciaal voor ons doel een limited edition armband heeft ontwikkeld. De helft van de opbrengst gaat naar onze Stichting.

Maar de belangrijkste opbrengsten moeten komen door het organiseren van 1 groot evenement welke jaarlijks terug moet komen.

We hebben in november 2019 een intentieverklaring getekend met de Hersenstichting. Dit is een belangrijke stap omdat de Hersenstichting onze stichting adviseert en ondersteunt en zal het onderzoek naar hersentumoren zal begeleiden.

Begroting 2020

De penningmeester maakt jaarlijks een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar en een begroting voor het komende jaar. Binnen 2 maanden na afloop van het boekjaar worden deze stukken aan het bestuur aangeboden. Er wordt een kascommissie gevormd.

Voor de ontvangsten en betalingen is er een rekening geopend bij de Rabobank rekeningnummer NL67 RABO 0338 3404 75

Uitgaven:

Kleine lopende uitgaven € 1.500,–

Aankoop promotiematerialen € 2500,–

Aankoop producten voor in de webshop ten bate van het goede doel € 1.000,–

Opbrengsten:

Acties en donateurs € 45.000,–

Verkopen producten uit de webshop € 2.500,–

Netto resultaat € 42.500,–

Het opgebouwde vermogen zal besteed worden voor de onder de missie en visie genoemde studies.

 

Organisatie

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                    Charles La Haye

Secretaris:                    Maarten van Mensch

Penningmeester:         Charles La Haye

Alg. bestuurslid:          Hans de Jong

Alg. bestuurslid:          Claudine Nogarede-Bloemendaal

Alg. bestuurslid:          Jan van der Lugt

De beloning van bestuurders is beperkt tot onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden conform het ANBI-reglement.